ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

สาส์นจากรองผู้อำนวยการ GISTDA

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  หรือ GISTDA เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน เน้นการดำเนินงานเพื่อบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่างๆตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดย GISTDA มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการรับรู้และเกิดแนวทางการส่งเสริมให้เกิด New Space Economy ให้ครอบคลุมในมิติ Value Chain และเกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกระดับในการใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศสู่ระดับสากล

Gistda Application

ช่องทางการติดต่อ

อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) สำนักเครือข่ายองค์ความรู้อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 88 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เว็บไซต์ E-SPACE มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว